Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
PaTESSerie

(versie januari 2021)

PaTESSerie, is een eenmanszaak gedreven door (Tessa) Renske Couperus en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73104035

PaTESSerie
Ald Wyk 14
8551 PR WOUDSEND

www.patesserie.com
email: tessa@patesserie.com
telefoon: 0657448003


1. Definities

 1. Klant: Consument of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met PaTESSerie.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
  • Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf
 2. Overeenkomst: elke overeenkomst die gesloten wordt door een consument of ondernemer met PaTESSerie
 3. Digitaal product: een via de website van PaTESSerie beschikbaar gesteld te downloaden printable, mailing of cursus voor exclusief gebruik door de klant.
  • Printable: pdf, excel of presentatie die door de klant gedownload en geprint kan worden voor eigen (exclusief) gebruik.
  • Mailing: mail of serie van mails met informatie van PaTESSerie voor exclusief gebruik door de klant.
  • Cursus: combinatie van mailings en printables voor exclusief gebruik door de klant.

2. Overeenkomst

Van een overeenkomst met PaTESSerie is sprake wanneer een klant

 1. een (digitaal) product aanschaft via de website.
 2. zich aanmeldt voor een online cursus, lidmaatschap of voor coaching via de website, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of via een online chat-functie (zoals Messenger van Facebook).
 3. een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.

3. Digitale producten

Digitale producten kunnen bestaan uit printables, mailings of cursussen. 

 1. Printables kunnen na aankoop onbeperkt opnieuw worden gedownload.
 2. Mailings worden slechts eenmaal uitgevoerd per aankoop. Als een klant een mailing opnieuw wil ontvangen, dient deze opnieuw te worden aangeschaft.
 3. Informatie voor cursussen blijft beschikbaar voor klanten zolang deze informatie beschikbaar is op PaTESSerie.

4. Aansprakelijkheid

Is een klant ontevreden over een door PaTESSerie geleverd product of dienst, dan doen wij onze uiterste best om daar gezamenlijk uit te komen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst of (digitaal) product.

5. Privacy

PaTESSerie heeft een privacyverklaring. Deze is te allen tijden beschikbaar op de website.

6. Wijzigingen voorbehouden

PaTESSerie behoudt zich het recht om informatie op de site te wijzigen en producten of diensten aan te wijzigen of niet langer beschikbaar te stellen.

7. Prijzen

De prijzen van alle producten zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven, en onder voorbehoud van typefouten

8. Betaling

De betaling vindt plaats op de website via iDeal of Bancontact. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van paymentprovider Mollie. De voorwaarden van de paymentprovider zijn ook altijd van toepassing op alle aankopen via PaTESSerie.

Voor producten of diensten op maat kan ook gebruik worden gemaakt van een factuur op maat.

Als betaling gestorneerd wordt, dan kan PaTESSerie een beroep doen op een incassobureau. De klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die PaTESSerie redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

9. Restitutie

Voor de aankoop van digitale producten geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.

10. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PaTESSerie en op elke tot stand gekomen overeenkomst met een klant.

Voordat de overeenkomst gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld, door publicatie op de website van PaTESSerie.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Downloaden algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden kunnen hier worden gedownload
Algemene voorwaarden